Ευρωζώνη: Αυξήθηκαν οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών στο β’ τρίμηνο

Σε επίπεδο – ρεκόρ ανήλθαν οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών της Ευρωζώνης στο β’ τρίμηνο του 2020, όταν οι χώρες της εφάρμοζαν περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών αυξήθηκε στο 24,6% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους από το 16,6% στο α’ τρίμηνο του 2020. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που καταγράφει το ποσοστό της αποταμίευσης, αλλά και η αύξησή του κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, από το 1999.

Η μεγάλη αύξηση της αποταμίευσης των νοικοκυριών αποδίδεται στη μείωση της κατανάλωσής τους (-12,6%) με πολύ υψηλότερο ρυθμό από ό,τι η μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους (-3,3%).

Σύμφωνα με τη Eurostat, το μερίδιο των επιχειρηματικών κερδών στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο στο 39,8% από 38%, φθάνοντας σχεδόν στο επίπεδο πριν από την έναρξη των μέτρων καραντίνας για τον κορονοϊό. H αύξηση αυτή εξηγείται από τη μεγαλύτερη μείωση (-16,3%) των αμοιβών των εργαζομένων (μισθών και ασφαλιστικών εισφορών) συν τους φόρους μείον τις επιδοτήσεις στην παραγωγή σε σχέση με τη μείωση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων (-13,8%).

Το ποσοστό επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο στο 23,2% από 25,3% στο πρώτο τρίμηνο.

www.ert.grΠηγή: ert.gr