Στρασβούργο, Ανταπόκριση: Κώστας Δαβάνης 

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τις ρουμανικές αρχές να συνεχίσουν δυναμικά τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος για την αντιμετώπιση ορισμένων σοβαρών και επίμονων ελλείψεων.

Σε έκθεση της η επιτροπή προτρέπει τις ρουμάνικες αρχές να αναλάβουν δράση κατά προτεραιότητα σε ορισμένες περιοχές. Αυτά περιλαμβάνουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την προσφορά μιας σειράς σκόπιμων δραστηριοτήτων στους κρατούμενους για να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για επανένταξη στην κοινότητα, την αύξηση του αριθμού του προσωπικού των φυλακών και τη διασφάλιση επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, ο συνεχιζόμενος συνωστισμός στις φυλακές παραμένει σοβαρό πρόβλημα, επηρεάζοντας όχι μόνο τις συνθήκες διαβίωσης αλλά και την παροχή δραστηριοτήτων, υγειονομικής περίθαλψης και βίας. Δύο από τα ιδρύματα που επισκέφθηκε η επιτροπή, οι φυλακές Craiova και Mărgineni, λειτουργούσαν πάνω από το 150% της χωρητικότητάς τους, προσφέροντας σε πολλά άτομα μόνο 2 m² χώρου διαβίωσης το καθένα στα κελιά τους. Επιπλέον, οι υλικές συνθήκες σε όλες τις φυλακές που επισκέφθηκαν ήταν γενικά κακές, με κελιά ερειπωμένα και χωρίς έπιπλα, και στρώματα και κλινοσκεπάσματα φθαρμένα και μολυσμένα από κοριούς.

Η πλειονότητα των ατόμων που συναντήθηκαν από την αντιπροσωπεία της CPT ανέφεραν ότι είχαν τη σωστή μεταχείριση από το προσωπικό. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία έλαβε σημαντικό αριθμό καταγγελιών για σωματική κακομεταχείριση κρατουμένων από το προσωπικό των φυλακών, συμπεριλαμβανομένων των μελών των ομάδων παρέμβασης με μασκοφόρους. Αυτό συνέβη κυρίως στη φυλακή Giurgiu, όπου λήφθηκαν αξιόπιστοι ισχυρισμοί για πολλά άτομα που είχαν υποστεί επανειλημμένα χτυπήματα στα πέλματα των ποδιών τους: μια μέθοδος βασανιστηρίων γνωστή ως falaka . Η επιτροπή εξέφρασε  σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη καταγραφής και αναφοράς τραυματισμών από την υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης και την αποτυχία να διερευνηθούν αποτελεσματικά οι ισχυρισμοί για κακομεταχείριση στη φυλακή.

Γενικότερα, απομένουν πολλά να γίνουν για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων. Οι δράσεις προτεραιότητας περιλαμβάνουν την αύξηση των επιπέδων στελέχωσης, τον εξοπλισμό όλων των φυλακών με βασικό και έκτακτο ιατρικό εξοπλισμό, τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου, τη βελτίωση της καταγραφής των τραυματισμών και την υιοθέτηση συνολικής στρατηγικής για την παροχή βοήθειας σε άτομα με ζητήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Ομοίως, η φροντίδα ψυχικής υγείας στις φυλακές πρέπει να βελτιωθεί. Η κατάσταση στις φυλακές Craiova και Mărgineni ήταν ιδιαίτερα επιζήμια για άτομα που έπασχαν από διαταραχή ψυχικής υγείας.

Η έκθεση ζητά να ενισχυθούν επειγόντως τα επίπεδα στελέχωσης στις φυλακές που επισκέφθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο, η CPT αμφισβητεί εκ νέου τον λόγο ύπαρξης και τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων παρέμβασης με μασκοφόρους που λειτουργούν σε εκείνα τα ιδρύματα που φιλοξενούν κρατούμενους στο καθεστώς υψίστης ασφαλείας. Αυτές οι ομάδες θα πρέπει να διαλυθούν, να ενισχυθεί το συμπλήρωμα στελέχωσης στις πτέρυγες του καθεστώτος μέγιστης ασφάλειας και να υιοθετηθεί μια δυναμική προσέγγιση ασφάλειας.

Στην απάντησή τους στην έκθεση οι ρουμανικές αρχές επαναλαμβάνουν το μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε επιθετική συμπεριφορά του προσωπικού στις φυλακές μαζί με μια ενισχυμένη προσέγγιση εσωτερικής παρακολούθησης. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση που προσφέρεται τόσο στους αστυνομικούς όσο και στο προσωπικό των φυλακών για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr