Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού η ενδιάμεση έκθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ ξεκινάει και δημόσια διαβούλευση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε τη Δευτέρα την ενδιάμεση έκθεση επί της έρευνας που διεξάγει στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, και κήρυξε παράλληλα, την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης. Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει τις απόψεις και τα σχόλιά του επί της έκθεσης, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανωθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ή και υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις του εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-commercekladiki@epant.gr έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Μετά την ολοκλήρωση και επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση, η τελική έκθεση θα δημοσιευτεί το αργότερο στα τέλη του 2021.

Όπως σημειώνεται στα συμπεράσματα:

Η χάραξη ρυθμιστικής πολιτικής σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτείται ιδιαιτέρως προσεκτική στάθμιση των προστατευτέων έννομων αγαθών, με παράλληλους γνώμονες την ευημερία των καταναλωτών, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας, κατόπιν ουσιαστικής και λεπτομερούς διαβούλευσης όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Αναμφίβολα πάντως, απαιτείται η επιτελική και στρατηγική σχεδίαση του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου με συνεργασία και διασύνδεση των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών προκειμένου:

  • να θεσπιστούν νέες διατάξεις όπου απαιτείται (με ταυτόχρονη κατάργηση των παρωχημένων) που να παρέχουν ευελιξία στην υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διασυνοριακών συναλλαγών, με πρωταρχικό ωστόσο μέλημα την ευημερία του καταναλωτή,
  • να επιτευχθεί η συνεπής και συνεκτική εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου και η συστηματική ερμηνεία του από τις αρμόδιες αρχές, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους και
  • να παρασχεθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφιακή ενημέρωση των καταναλωτών και την ψηφιακή κατάρτιση επιχειρήσεων, σε συνεργασία με θεσμικούς, κλαδικούς και επιστημονικούς φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr