Ελεγκτικό Συμβούλιο: Από τις καλύτερες δημοσιονομικές χρονιές το 2019

Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα την έκθεση επί του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του κράτους και του ισολογισμού του περασμένου έτους (2019), η οποία χαρακτηρίζεται μιας από τις καλύτερες δημοσιονομικές χρονιές.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών, ανήλθαν στο ποσό των 55,11 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 29,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το οποίο εκτιμάται σε 187,5 δισ. ευρώ.

Ακόμη, οι πληρωμές ανήλθαν σε 49,63 δισ. ευρώ και υπολείπονται, του προϋπολογισμού, ο οποίος προέβλεπε έξοδα 50,75 δισ. ευρώ, κατά 1,12 δισ. ευρώ ή ποσοστό 2,2%, ενώ το καθαρό έλλειμμα ανήλθε σε 5,54 δισ. ευρώ και είναι αυξημένο κατά 26,33% σε σχέση με το έλλειμμα του έτους 2018 το οποίο ανερχόταν σε 4,39 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2019, ο οποίος καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι αριθμοί που αξίζει να συγκρατηθούν, αντί άλλων, είναι:

Α) τα συνολικά έξοδα του κράτους ανήλθαν στο ποσό των 55.272.276.348,51 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων χρηματοοικονομικών συναλλαγών),

Β) τα έξοδα αυτά καλύφθηκαν κυρίως από φορολογικά έσοδα (46.540.385.830,43 ευρώ), από απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2.383.167.150,22 ευρώ) και από την εκμετάλλευση ή διάθεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (1.828.868.245,49 ευρώ) και

Γ) χρειάσθηκε χρηματοδότηση ύψους 125.786.577,24 ευρώ για να καλυφθεί το έλλειμμα από τα συνολικά έξοδα του κράτους.

Ακόμη, κατά την έκθεση:

-Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του έτους 2019 ανήρχοντο σε 53.022.000.000 ευρώ (έναντι 55.146.489.771,27 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν),

– Τα φορολογικά έσοδα αναμένονταν να φθάσουν τα 46.423.000.000 ευρώ (έναντι 46.540.385.830,43 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν),

-Οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένονταν να ανέλθουν σε 3.560.000.000 ευρώ (έναντι 2.383.167.150,22 ευρώ που τελικώς ανήλθαν) τα έσοδα από την εκμετάλλευση ή διάθεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του κράτους προϋπολογίσθηκαν σε 1.945.000.000 ευρώ (έναντι 1.828.868.245,49 ευρώ που τελικώς ανήλθαν) και

-Το έλλειμμα (από δραστηριότητες πλην χρηματοοικονομικών συναλλαγών) που αναμενόταν να προκύψει υπολογίσθηκε στα 3.774.343.000 ευρώ, αλλά τελικώς ανήλθε στο ποσό των 125.786.577,24 ευρώ.

Ως προς τη σύγκριση τώρα του απολογισμού έτους 2019 με τον απολογισμό του έτους 2018, πρέπει να παρατηρηθεί ότι και κατά το 2018 οι προβλέψεις φορολογικών εσόδων αποδείχθηκαν συνολικά ικανοποιητικές (πρόβλεψη 45.082.000.000 ευρώ και είσπραξη 44.544.879.293 ευρώ), όμως το έλλειμμα, αν και είχε προβλεφθεί να ανέλθει σε 872.870.000 ευρώ, ανήλθε τελικά σε 3.918.993.316,70 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

To άρθρο Ελεγκτικό Συμβούλιο: Από τις καλύτερες δημοσιονομικές χρονιές το 2019 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .Πηγή:newsit.gr