ανταπόκριση από το Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης

Συνολικά, 3.700 εργαζόμενοι που έχουν χάσει τις δουλειές τους στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες θα λάβουν 11,6 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια της ΕΕ, μετά την έγκριση αιτήματος τεσσάρων χωρών που υπερψήφισε τη Δευτέρα 31/5 η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα βοηθήσουν τους απολυμένους εργαζόμενους να βρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω περαιτέρω εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή να τους υποστηρίξουν για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Φινλανδία και Κάτω Χώρες: Finnair και KLM

Στις αεροπορικές μεταφορές 1.201 πρώην εργαζόμενοι της KLM στις Κάτω Χώρες και 500 πρώην εργαζόμενοι της Finnair στη Φινλανδία, οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές, θα λάβουν συνολικά 6,8 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία 5 εκατομμύρια ευρώ για τους Ολλανδούς και 1,8 εκατομμύρια ευρώ για Φιλανδούς πρώην εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2020, τα έσοδα της Finnair μειώθηκαν κατά 73,2% στα 829,2 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα της KLM μειώθηκαν κατά 53,8% στα 5.120 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με το 2019. Για τη μείωση του κόστους, και οι δύο αεροπορικές εταιρείες εφάρμοσαν σχέδια αναδιάρθρωσης, που οδήγησαν σε απόλυση εργαζομένων.

Βέλγιο: Εταιρεία αεροπορικών υπηρεσιών Swissport

Σε μια άλλη υπόθεση ενίσχυσης που σχετίζεται με το COVID-19, 1.500 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας αεροπορικών υπηρεσιών Swissport Belgium θα λάβουν 3,7 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για αναζήτηση εργασίας.

Όταν το Βέλγιο και πολλές άλλες χώρες επέβαλαν περιοριστικά μέτρα πέρυσι για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19, η κυκλοφορία επιβατικών αεροπλάνων στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σταμάτησε. Αυτό προκάλεσε μεγάλες δυσκολίες στους αερομεταφορείς και τις εταιρείες που λειτουργούσαν στο αεροδρόμιο και ορισμένοι από αυτούς έπρεπε να κλείσουν. Το Swissport Belgium, ένας από τους δύο διαχειριστές εδάφους στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, κηρύχθηκε σε πτώχευση τρεις μήνες μετά τη διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο και 1.468 εργαζόμενοι έχασαν την απασχόλησή τους.

Γερμανία: Εργοστάσια μεταλλουργίας της GMH Guss

500 πρώην εργαζόμενοι στα εργοστάσια μεταλλουργείων της GMH Guss στη Γερμανία που έχασαν την απασχόλησή τους θα λάβουν 1,1 εκατομμύρια ευρώ.

Η GMH Guss και οι θυγατρικές της είναι προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αφού οι πελάτες της εταιρείας μετέφεραν την παραγωγή τους σε χώρες εκτός ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία, η Γερμανία υπέβαλε αίτηση για υποστήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν σε τέσσερις θυγατρικές της GMH Guss.

Οι 4 εκθέσεις θα υποβληθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της συνόδου 7-10 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω σημαντικών αλλαγών στα πρότυπα του παγκόσμιου εμπορίου ή ως αποτέλεσμα απροσδόκητων χρηματοπιστωτικών και οικονομικών κρίσεων. Από τη σύστασή του το 2007, το Ταμείο έχει λάβει 187 αιτήσεις έως τις 9 Απριλίου 2021.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr