Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Από σήμερα όλοι οι πολίτες της ΕΕ και οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εκφέρουν τη γνώμη τους για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα καλλυντικά.

Η Επιτροπή της ΕΕ σχεδιάζει να βελτιώσει περαιτέρω τους ισχύοντες κανόνες για την ασφάλεια των διαφόρων επικίνδυνων ουσιών και τη χρήση τους στα καλλυντικά, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα χημικά προϊόντα. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20 Ιουνίου.

Η σημερινή διαβούλευση ακολουθεί την διαβούλευση τεσσάρων εβδομάδων σχετικά με την πρώτη εκτίμηση επιπτώσεων, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα και των δύο διαβουλεύσεων για να αξιολογήσει τη συνάφεια των νέων μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας των καλλυντικών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των καλλυντικών στην εσωτερική αγορά.

Ζητούνται επίσης οι απόψεις από επιστημονικές επιτροπές για τα νανοϋλικά, την απλοποιημένη επισήμανση και τη θέσπιση μιας πιο αποτελεσματικής διαδικασίας για την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Cosmetic_Products_Regulation .

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr