Δυσάρεστες οι πρώτες εκτιμήσεις για το νέο ΕΝΦΙΑ

«Δώρο άδωρο» αποδεικνύεται για τη συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων η μείωση των αντικειμενικών τιμών, καθώς η πτώση του ορίου για τον πρόσθετο φόρο, από τις 300 στις 200 χιλιάδες, δεν επέφερε καμία μείωση στο τελικό ποσό, που είναι μάλιστα και προσαυξημένο σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή είναι και η πρώτη εκτίμηση από τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που αναρτήθηκαν στο taxisnet και για τα οποία συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους δικαιούχους έκπτωσης και απαλλαγής.