Επιτυχής ήταν η παρέμβαση που έκανε για λογαριασμό καταναλώτριας η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στην οποία επιστράφηκε το ποσό που κατέβαλε σε Κέντρο δια Βίου Μάθησης για εξέταστρα μετά από καταγγελία της σχετικής συμφωνίας από πλευράς της.

Όπως αναφέρει η ΕΕΚΕ: “Η καταναλώτρια απευθύνθηκε στο ΚΔΒΜ εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει σε ένα από τα προγράμματα τηλεκατάρτισης που αυτό παρείχε, με 100% έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων, επιβαρυνόμενου τελικώς κάθε συμμετέχοντος μόνο του κόστους για τα εξέταστρα.

Η καταναλώτρια προκατέβαλε έναντι των εξετάστρων το ποσό που της ζητήθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση της στο τμήμα που θα ξεκινούσε και στην παρακολούθηση του προγράμματος στην προνομιακή προσφορά.

Επειδή όμως η καταναλώτρια υπαναχώρησε από τη σύμβαση, λόγω μη ικανοποίησής της από το πρόγραμμα, αξίωσε την προκαταβολή που αφορούσε ποσό για εξετάσεις στις οποίες αυτή δεν θα έπαιρνε μέρος.

Το ΚΔΒΜ αρνήθηκε την καταβολή με την αιτιολογία ότι το ποσό αυτό που αντιστοιχούσε στην προκαταβολή εξετάστρων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση υπαναχώρησης από τον εκπαιδευόμενο, ως μέρος μιας συνολικής προσφοράς”.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr