Διευρύνονται τα κριτήρια χορήγησης για το πετρέλαιο θέρμανσης

Διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.
Σήμερα αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού.
Βασικά κριτήρια θα είναι πλέον η γεωγραφική ζώνη, το εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση.
Υπολογίζεται ότι θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το σύνολο της δαπάνης, για το επίδομα, κατά 62 εκατομμύρια, τα οποία θα προέλθουν από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού.
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα και τα ποσά αναμένεται να καταβληθούν μέσα στο Δεκέμβριο.

www.ert.grΠηγή: ert.gr