Διαγωνισμός από Περιφέρεια για οδοφωτισμό

Σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε την διενέργεια διαγωνισμού, με τον οποίο προβλέπεται η αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και στους τέσσερις νομούς.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ και η χρηματοδότηση θα γίνει με ίδια ή και δανεικά κεφάλαια της αναδόχου εταιρείας, χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η διάρκεια παραχώρησης του έργου υπολογίζεται στα 16 έτη και το δίκτυο οδοφωτισμού με την μέθοδο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περιλαμβάνει 95 χιλιόμετρα.

www.ert.grΠηγή ert.gr