ΔΕΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της συμμετοχής της στον ΔΕΔΔΗΕ δημοσίευσε η ΔΕΗ. 

Ο διαγωνισμός προβλέπει την πώληση του ποσοστού 49% που κατέχει στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος εξυπηρετεί 7,6 εκατ. καταναλωτές ρεύματος.   Καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 29η Ιανουαρίου 2021, ενώ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η φάση των δεσμευτικών προσφορών θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2021, οπότε και θα ανακηρυχθεί ο προτιμητέος επενδυτής.

Εν τω μεταξύ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό είτε μέσα από παρουσιάσεις της διοίκησης της ΔΕΗ, είτε με πρόσβαση στο VDR του διαγωνισμού, την οποία θα αποκτήσουν εφόσον προκριθούν στη shortlist του διαγωνισμού.  Ο νέος μέτοχος μειοψηφίας του ΔΕΔΔΗΕ θα αποκτήσει αυξημένα δικαιώματα στο μάνατζμεντ, ενώ να σημειωθεί, ότι προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σχηματισμού κοινοπραξιών για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.   Βασικός όρος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει την τελευταία τριετία να εμφανίζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί, ότι πριν από την πώληση του ποσοστού της, η ΔΕΗ έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για να ολοκληρώσει την εισφορά στο ΔΕΔΔΗΕ των παγίων του δικτύου διανομής, καθώς επίσης και το χρέος αλλά και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τα εν λόγω πάγια.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ στο διαγωνισμό είναι η Goldman Sachs και η Eurobank, η Grant Thornton θα είναι χωριστός σύμβουλος, ενώ νομικοί σύμβουλοι θα είναι η Milbank και η Karatzas & Partners.

To άρθρο ΔΕΗ : Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την πώληση του 49% που κατέχει στον στη ΔΕΔΔΗΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .Πηγή:newsit.gr