Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Θεσσαλίας ενημερώνει ότι η 24ωρη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψηφίων Πανελλαδι-κών Εξετάσεων, θα λειτουργήσει στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας για όλη την Περι-φέρεια Θεσσαλίας από 05-06-2019 έως και 20-06-2019.

Το Τηλέφωνο Επικοινωνίας με το Κέντρο είναι: 2410611002, 2410669221.
Με την ευκαιρία αυτή η Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στη Διοίκηση του Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» για την κατά τρίτη συνεχή χρονιά λει-τουργία της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης των μαθητών-μαθητριών που συμμετέ-χουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

www.ert.grΠηγή ert.gr