ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβεβαιώνοντας πως η διαδικασία των απαλλοτριώσεων εξελίσσεται ομαλά και εντός του χρονοδιαγράμματος, η δημοτική αρχή της Λάρισας εκφράζει την βεβαιότητα πως εντός του 2017 όχι μόνο θα γκρεμιστεί το οικοδομικό τετράγωνο μπροστά απ’ το αρχαίο θέατρο, αλλά θα προχωρήσει και η προβλεπόμενη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου, με στόχο την ανάδειξη του κορυφαίου μνημείου της πόλης.