Υπό προϋποθέσεις θα επωφεληθούν από τη νέα κλαδική
σύμβαση οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό,
καθώς όπως υπογράμμισε σήμερα ο πρόεδρος του Συλλόγου
Καταστηματαρχών Εστίασης Μαγνησίας, Στέφανος
Στεφάνου, δικαιούνται αυξήσεις στις αποδοχές τους μόνο οι
εργαζόμενοι που ανήκουν σε σωματεία, ενώ η εφαρμογή της
σύμβασης είναι υποχρεωτική μόνο για τις επιχειρήσεις που
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και όχι για τις εταιρίες!
Βέβαια, όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν μόλις ψηφιστεί από
τη επόμενη κυβέρνηση η υποχρεωτικότητα εφαρμογής της
επίμαχης κλαδικής σύμβασης, που προβλέπει αυξήσεις
μισθών της τάξης του 10,5% και επιπρόσθετες αμοιβές σε
περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube