Στον Βόλο βρέθηκε ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ο Περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας, ανακοίνωσε τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το ίδρυμα, με σκοπό την εκ βάθους αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης στην πόλη του Βόλου, μέσω ενός δικτύου, το οποίο θα ελέγχει αφενός την ατμόσφαιρα και αφετέρου το νερό και το υπέδαφος. Με βάση τις μετρήσεις που έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα, ο κ. Σαρηγιάννης επεσήμανε ότι οι δύο κύριοι παράγοντες που αυξάνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, είναι η θέρμανση, κατά τη διάρκεια του χειμώνα και οι μεταφορές.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube