Άμεσες παρεμβάσεις για τον καθαρισμό και τη διευθέτηση
χειμάρρων και υδατορεμάτων της Θεσσαλίας, περιλαμβάνει το
πακέτο των βραχυχρόνιων προτάσεων της Ολλανδικής εταιρίας,
η οποία εκπόνησε και παρουσίασε προχθές στον Πρωθυπουργό,
το σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας της Θεσσαλίας. Ο
διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, Μιλτιάδης Γκουζούρης,
μίλησε σήμερα στην TRT για τους βασικούς άξονες του
συγκεκριμένου σχεδιασμού, απέφυγε να αναφερθεί στο
συνολικό κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων
και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την εικόνα του
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα του θεσσαλικού κάμπου.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube