Στις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ εκτοξεύεται το ετήσιο κόστος έκδοσης αποδείξεων για μια μικρή εμπορική επιχείρηση, που είναι συνδεδεμένη με Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, σύμφωνα με όσα επισημάνονται στην επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα το αντίστοιχο κόστος δεν ξεπερνούσε τα 80 ευρώ το χρόνο. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 3.000%, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, προκύπτει από το καθεστώς που έχουν επιβάλει οι συγκεκριμένες εταιρίες, αναφορικά στο κόστος τιμολόγησης των υπηρεσιών τους.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube