Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού
Σώματος, η διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού
Μαγνησίας υποδέχτηκε τον αυτοκινούμενο εξομοιωτή
εκπαίδευσης, με τον ονομασία «Fire Dragon». Στην
εκπαίδευση, η οποία διαρκεί λίγες ημέρες, θα λάβουν μέρος 100
πυροσβέστες από όλη τη Μαγνησία. Η εκπαίδευση
πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς και οι
πυροσβέστες καλούνται να φέρουν εις πέρας την κατάσβεσή
της, ακολουθώντας ένα σκηνοθετημένο σενάριο.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube