Στην υποβολή μήνυσης και αγωγής κατά των υπευθύνων
του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών,
προχώρησε σήμερα ο Δήμος Βόλου, με εντολή του
δημάρχου, Αχιλλέα Μπέου, μετά την δημοσιοποίηση
μετρήσεων, από τις οποίες προέκυπτε ότι είναι ακατάλληλες
για κολύμβηση 12 ακτές του δήμου Βόλου, από τη Νέα
Αγχίαλο μέχρι το Μαλάκι! Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι
τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ είναι δυσφημιστικά για την
περιοχή, αμφισβητεί την εγκυρότητα των εν λόγω
μετρήσεων και επικαλείται τα επίσημα στοιχεία από
θεσμοθετημένους κρατικούς φορείς, που δείχνουν ότι η
ποιότητα των νερών είναι εξαιρετική. Πριν από λίγες
ήμερες, το ΠΑΚΟΕ είχε προβεί στη δημοσιοποίηση λίστας,
αναφορικά στην ακαταλληλόλητα 13 παραλιών στη
Μαγνησία, με την αντίδραση του Δήμου και της
Περιφερειακής Ενότητας να είναι έντονη!


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube