Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου επισκέφθηκε
σήμερα ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας,
Παναγιώτης Κατσίβελας, ο οποίος είχε συνάντηση με τον
διοικητή του «Αχιλλοπουλείου», Γιάννη Ντόκο. Σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε ο κ. Κατσιβέλας, η εθελοντική προσφορά
αίματος αυξήθηκε, σε σχέση με το 2022, κατά 9%. Ο πρόεδρος
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είπε στην TRT ότι το
Νοσοκομείου του Βόλου και ειδικά το τμήμα Αιμοδοσίας, είναι
πολύ σημαντικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ίδια
στιγμή, πάντως, το πρόβλημα της υποστελέχωσης παραμένει
και εντείνεται και στο τμήμα Αιμοδοσίας, από όπου θα φύγει ο
γιατρός που κάλυψε το κενό συναδέλφου του, η οποία
μετακινήθηκε σε άλλο νοσοκομείο της χώρας.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube