Με χαμόγελα ικανοποίησης και ανακούφισης υποδέχθηκε η μία
και μοναδική – εδώ και επτά μήνες – ογκολόγος του
Νοσοκομείου Βόλου, την είδηση για την ταχεία ολοκλήρωση
των διαδικασιών πρόσληψης ιδιώτη ογκολόγου με δελτίο
παροχής υπηρεσιών στο «Αχιλλοπούλειο». Η τριμελής επιτροπή
του Νοσοκομείου επέλεξε ογκολόγο από την περιοχή της
Κοζάνης, που θα έρθει τη Δευτέρα στον Βόλο για να υπογράψει
τη σύμβασή της και στη συνέχεια να αναλάβει καθήκοντα στη
Μονάδα Χημειοθεραπειών. Η σύμβαση της ιδιώτη ογκολόγου
θα έχει εξάμηνη διάρκεια και προβλέπει την παρουσία της στο
Νοσοκομείο του Βόλου για 15 ημέρες τον μήνα.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube