Τεράστιες ζημιές προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις της Λέσχης
Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, τα απανωτά κύματα
κακοκαιρίας που έπληξαν τον Βόλο, τον προηγούμενο μήνα. Οι
αποθήκες της Λέσχης, όπου φυλασσόταν πολύτιμος εξοπλισμός,
καταστράφηκαν από όγκους φερτών υλικών, όταν
αποκολλήθηκε μεγάλο μέρος του βουνού, στη βορεινή πλευρά
των εγκαταστάσεων. Με τη βοήθεια των εθελοντών και όχι
μόνο, η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων ξαναστάθηκε στα πόδια της,
ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει αποκτήσει ένα νέο μέλος.
Πρόκειται για έναν σκύλο, που ήδη εκπαιδεύεται έτσι ώστε να
μετέχει σε αποστολές έρευνας και διάσωσης σε στεριά και
θάλασσα!


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube