Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, σε συνεργασία με το
ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διοργάνωσαν εκδήλωση με
στόχο να παρουσιάσουν στους μηχανικούς της Μαγνησίας τα
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σκοπός της εκδήλωση ήταν οι
μηχανικοί να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στα χρηματοδοτικά
εργαλεία, τα οποία θα τους παράσχουν ρευστότητα για την
ολοκλήρωση των έργων. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και ο
πρώτος φορέας που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της
Ελλάδας και μπορεί να εκδώσει εύκολα και γρήγορα δάνεια
στους μηχανικούς.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube