Σήμερα έφτασαν στην οικονομική υπηρεσία του δήμου
Βόλου οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι για τις ρυθμίσεις
εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 και 72 δόσεις.
Όπως σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ανδρέας Ζέρβας,
οι αιτήσεις για ένταξη στις ρυθμίσεις γίνονται μόνο
ηλεκτρονικά και εφόσον πληρούνται κάποιες βασικές
προϋποθέσεις. Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι
με τη σύγχρονη τεχνολογία, υπάρχει ειδική μέριμνα, ενώ
όσοι έχουν χάσει παλαιότερες ρυθμίσεις, όπως αυτές των 100
δόσεων, μπορούν να τις αναβιώσουν. Το ελάχιστο ποσό που
μπορούν να καταβάλουν μηνιαίως, όσοι ενταχθούν στις
συγκεκριμένες ρυθμίσεις, είναι 30 ευρώ, ενώ στόχος του
δήμου Βόλου είναι να εισπραχθεί ένα σημαντικό μέρος από
το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ που οφείλεται στα
δημοτικά ταμεία.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube