Ένα καινούργιο αναπηρικό αμαξίδιο θα μπορέσει να αποκτήσει
το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Βόλου, με τα πλαστικά καπάκια που προσέφερε
σήμερα στον διευθυντή του σχολείου ο προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Τα
τελευταία δύο χρόνια το διοικητικό προσωπικό της Διεύθυνσης
συγκέντρωνε πλαστικά καπάκια, με αποτέλεσμα να
προσφερθούν σήμερα στο ΕΕΕΕΚ Βόλου συνολικά δέκα
τσουβάλια! Με τη συγκεκριμένη ποσότητα το ειδικό σχολείο θα
προσπαθήσει να αποκτήσει ένα νέο αναπηρικό αμαξίδιο, για την
κάλυψη των αναγκών των μαθητών του.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube