Με δική τους ευθύνη κυκλοφορούν μέσα στο χωριό της
Δράκειας οι κάτοικοι και με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούν τον
δρόμο, που συνδέει το χωριό τους με την Αγριά. Στην TRT
μίλησαν κάτοικοι της Δράκειας, που είναι αποκομμένοι από τον
έξω κόσμο. Στην περιοχή, η πρόσφατη θεομηνία προκάλεσε
τεράστιες καταστροφές και στο οδικό δίκτυο προς τα Χάνια. Ο
δρόμος έχει καταστραφεί και εκφράζονται φόβοι ότι οι όποιες
παρεμβάσεις δεν πρόκειται να γίνουν πριν την ερχόμενη άνοιξη!


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube