Εκατοντάδες προσλήψεις «τρέχουν» αυτό το διάστημα σε δήμους όλης της χώρας μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη 303 θέσεων. Ειδικότερα:

13 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Σουφλίου

Την πρόσληψη 13 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Σουφλίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022.

13 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαιστού

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φαιστού, που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022.

24 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

31 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 31 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 31 ατόμων αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Οι θέσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης αφορούν χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς, εργάτες και συνοδούς απορριματοφόρων.

Οι θέσεις εργασίας είναι:

 • ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων τύπου jcb (3 θέσεις)
 • ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων (8 θέσεις)
 • Εργατών-τριών Γενικά / ΥΕ16 Συνοδών Απορριμματοφόρων (10 θέσεις)
 • Εργατών Γενικά ΥΕ16 (χειράμαξα) (10 θέσεις)

49 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη 49 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 49 ατόμων αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς

Οι θέσεις απευθύνονται σε ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χειριστές οχημάτων, οδηγούς και εργάτες.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20 Μαΐου.

Οι θέσεις εργασίας είναι:

 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (10 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου Οχήματος (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (1 θέση)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (2 θέσεις)
 • ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων (35 θέσεις)

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Μαΐου.

24 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου μέσω ΣΟΧ ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Διονύσου ανακοίνωσε την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 24 ατόμων αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις εργασίας είναι:

 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄ή C κατηγορίας (Με ψηφιακό ταχογράφο) (4 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (A΄ειδικότητας) (4 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2 θέσεις)
 • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου) (10 θέσεις)
 • ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης (4 θέσιες)

9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20 Μαΐου.

8 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη της Π.Ε. Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133 Κατερίνη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων-Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κ. Θωμά Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2351350412, 2351350411, 2351350430, 2351350406)

25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν υπαλλήλους υποδοχής, φύλακες, οδηγούς λεωφορείων και εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την  Δευτέρα 23 Μαΐου.

Οι θέσεις εργασίας στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. είναι:

 • ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής (10 θέσεις)
 • ΔΕ Φυλάκων (4 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου (1 θέση)
 • ΥΕ Εργάτες/Εργάτριες Γενικών Καθηκόντων (10 θέσεις)

24 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Διονύσου μέσω ΣΟΧ ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Διονύσου ανακοίνωσε την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 24 ατόμων αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 19 Μαΐου.

Οι θέσεις εργασίας είναι:

 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄ή C κατηγορίας (Με ψηφιακό ταχογράφο) (4 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (A΄ειδικότητας) (4 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2 θέσεις)
 • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου) (10 θέσεις)
 • ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης (4 θέσεις)

Προσλήψεις 33 ατόμων στο Δήμο Τρίπολης

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα τριών (33) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 2 μήνες, για την αντιμετώπιση των αναγκών που θα προκύψουν από τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος, κατά το χρονικό διάστημα από το 2° δεκαπενθήμερο του Ιουνίου έως το 2° δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 2022, ως εξής:

 • Ενός (1) αρχηγού (συντονιστή), απόφοιτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά, απόφοιτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
 • Ενός (1) κοινοτάρχη (επιμελητή), απόφοιτου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
 • Πέντε (5) γυμναστών πτυχιούχων σχολών Φυσικής Αγωγής ή Φοιτητών των ανωτέρω σχολών. Ένας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω πτυχιούχων ή φοιτητών Θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη.
 • Δώδεκα (12) ομαδαρχών, αποφοίτων τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου.
 • Ενός (1) Κοινωνικού Επιστήμονα Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού, απόφοιτου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ενός (1) γιατρού και ελλείψει αυτού ενός (1) νοσηλευτή.
 • Ενός (1) νοσηλευτή και ελλείψει αυτού ενός (1) βοηθού νοσηλευτή.
 • Ενός (1) μάγειρα.
 • Έξι (6) τραπεζοκόμων.
 • Δύο (2) καθαριστριών.
 • Ενός (1) φύλακα.
 • Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας.

6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Πολιτιστικό, Αθλητικό, Κοινωνικό Οργανισμό «Γεώργιος Αξιώτης»

Ο Πολιτιστικός, Αθλητικός, Κοινωνικός Οργανισμός «Γεώργιος Αξιώτης» ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Σκύρου

Ο Δήμος Σκύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 25 Μαΐου.

8 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας ως ακολούθως:

Α) Δύο (2) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Β) Έξι (6) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr