Στον Α’ κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εντάσσεται η ΕΡΤ Α.Ε. με 27 προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/984/οικ.5645/7.4.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η προκήρυξη αφορά 27 θέσεις στους κλάδους:

 • Πληροφορικής (16): ΕΡΤ- Αθήνα (13), ΕΡΤ3 – Θεσσαλονίκη (3),
 • Διοίκησης Διαχείρισης (6): Διοικητικών Γραμματέων και Νοσηλευτής
 • Τεχνικών (5): Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανανικών ΕΡΤ-Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι των φορέων δύνανται να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη προς την ΕΡΤ έως και την 17η Απριλίου 2022.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr και πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς του taxinet.

Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο.

Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022.

Παρέχεται η δυνατότητα από την εφαρμογή αναζήτησης των
θέσεων με κριτήρια:

 • τον κωδικό της θέσης
 • τον φορέα της θέσης
 • την οργανική μονάδα της θέσης
 • τη γεωγραφική θέση της μονάδας/θέσης (δήμο)
 • τον τύπο μετακίνησης (μετάταξη/ απόσπαση)
 • την εργασιακή σχέση
 • την κατηγορία εκπαίδευσης
 • τον κλάδο
 • το γενικό περίγραμμα

Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων κενών θέσεων με μετάταξη ή/και προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου, όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο

www.ertnews.grΠηγή ert.gr