Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών

Βεβαιωμένες ή και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία σε 24 ή 48 δόσεις, μπορούν να ρυθμίσουν οι φορολογούμενοι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που άνοιξε σήμερα.
Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν χρέος προς την εφορία ύψους 1000 ευρώ πληρώνοντας έως και 44 ευρώ το μήνα.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Οικονομικών, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλοι φόροι και τέλη στην εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν εντός του 2019, θα ρυθμίζονται σε 24 δόσεις.

Σε 24 δόσεις θα ρυθμίζονται επίσης όλες οι παλιές οφειλές, που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους.

Σε 48 μηνιαίες δόσεις θα ρυθμίζονται οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία, δηλαδή από φόρο κληρονομιάς ή φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσες οφειλές είχαν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ, ενώ όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει συνολικά το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Πηγή: ΕΡΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.grΠηγή: ert.gr