Ξεκινάει αύριο στο νοσοκομείο του Βόλου η τοποθέτηση μονίμων βηματοδοτών σε καρδιοπαθείς σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το νοσοκομείο της πόλης.