Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ευελπιστούν πλέον οι επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με δεδομένο ότι 2 στις 3 επιχειρήσεις έχουν χάσει την παλιά ρύθμιση των 100 δόσεων η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2015.