Αποφάσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, καθώς επίσης για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης του Γυμνασίου και Λυκείου της περιοχής, αλλά και για την αξιοποίηση ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του στην Αθήνα, έλαβε πρόσφατα το «Πολυμέρειο» κληροδότημα, το οποίο εδρεύει στη Ζαγορά και αναπτύσσει πλούσια κοινωνική δράση.