Το καλύτερο μάθημα διδάχτηκαν σήμερα το πρωί οι μικροί μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγριάς και τα μεγαλύτερα παιδιά του 7ου Γυμνασίου Βόλου. Η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαπαιδαγώγησης και γι αυτό η παρουσία των μαθητών των προαναφερόμενων σχολείων στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Σχολείου Αγριάς, εντός της Παιδόπολης, όπου υλοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τον ψυχισμό τους και θα τους συνοδεύει σαν φάρος κοινωνικής ευαισθητοποίησης και στην ενήλικη ζωή τους.