Έναν ακριβώς μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εξακολουθούν και καταγράφονται δεκάδες κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της Μαγνησίας. Χειρότερη είναι η κατάσταση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οπού οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών ξεπερνούν τις 80!.