Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου Ματθαίος Δραμητινός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της TRT «Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα» την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018