Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας και την προώθηση διεθνών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας. Η Θεσσαλική εταιρεία ψυχικής υγείας μοίρασε υλικό και πληροφόρησε τον κόσμο για την ψυχική υγεία.