Τρόποι καλύτερης συνεργασίας με ξεκάθαρες αρμοδιότητες αναζήτησαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε , ο περιφερειάρχης θεσσαλίας και ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων.
Οπως τονίστηκε με καλή συνεργασία και θέληση μπορούν να αντιμετωπίζονται με επιτυχία όχι μόνο έκτακτες καταστάσεις αλλά και ζητήματα γραφειοκρατικά τα οποία ταλαιπωρούν τους πολίτες.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube