Το φράγμα του 60% σπάει το ποσοστό παραβατικότητας στην έκδοση αποδείξεων στο Νομό Λάρισας αλλά και στους τουριστικούς προσδιορισμούς της Θεσσαλίας.