Με απόφαση του συμβουλίου της Επικρατείας άνοιξε ο δρόμος των Ελλήνων φοιτητών για σπουδές ελληνικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.