Στην κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας καθώς και στα προβλήματα που διέπουν τον παιδαγωγικό κλάδο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Λάρισας, Δημήτρης Παπαποστόλου.