Θετικά αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κόσμος της Θεσσαλίας την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που μεταβιβάζει στους περιφερειάρχες την αρμοδιότητα για τα διαχειριστικά σχέδια βοσκής