Η υπερφορολόγηση και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με την μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας δημιουργούν πιεστικές συνθήκες στους μηχανικούς.