Ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου Λάρισας, Γιάννης Μακρυγιάννης συμμετείχε σε αποστολή της Ένωσης Φαρμακοποιών Ελλάδας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την ευρωπαϊκή επιτροπή υγείας. Στην συνάντηση συζητήθηκε το μείζον θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος των φαρμακοποιών καθώς και το σχέδιο επιτροπής για τα φάρμακα, στο οποίο και οι 28 χώρες που αντιπροσωπεύουν τους φαρμακοποιούς δεν το δέχονται.