Υπέρ της συνολικής προστασίας της ελληνικής φέτας τάχθηκε το περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας, το οποίο ζητά την απάλειψη του αστερίσκου από το επίμαχο άρθρο της συμφωνίας CETA, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.