Στο 34% ανέρχεται το ποσοστό καρκίνου στην περιοχή της Μαγνησίας, όταν το πανελλαδικό είναι μόλις 17%, ενώ στοιχεία δείχνουν ότι τα κρούσματα είναι αυξημένα σε γειτονιές με μεγάλη οικολογική επιβάρυνση, όπως στην πόλη του Βόλου και τη Νέα Ιωνία. Αυτά τονίστηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, με σκοπό να επισημανθούν οι συνέπειες που θα υπάρξουν για την ανθρώπινη υγεία, αν τελικά η ΑΓΕΤ προχωρήσει σε καύση RDF και άλλων υλικών, που εκλύουν καρκινογόνες ουσίες.