Διευκολύνσεις στις τράπεζες να προχωρήσουν στις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή απο το υπουργείο Οικονομικών και δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να αποσβένουν σε διάστημα 20ετίας τις ζημιές που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις αυτές.
Πρόκειται για ζημιές στους ισολογισμούς των τραπεζών που αφορούν διαγραφές οφειλών λόγω των ρυθμίσεων και οι οποίες στο βαθμό που σχηματίζουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από το δημόσιο θα μπορούν να μετρούν τα εποπτικά τους κεφάλαια. Κυβέρνηση και τράπεζες είχαν ήδη συμφωνήσει να επεκταθεί στην 20ετία από 5ετία ο χρόνος φορολογικής απόσβεσης της ζημίας που προκύπτει από λογιστικές ή πραγματικές διαγραφές δανειακών απαιτήσεων.