Περιφερειακή ημερίδα πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα «Τι λύκειο θέλουμε και τι παιδεία θέλουμε». Τα προβλήματα στην παιδεία είναι μια χρόνια κατάσταση και συνεχώς γίνονται συζητήσεις χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και κάποια κατάληξη, ανέφερε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ελένη Ζωγραφάκη.