Στουρνάρας: Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι θετικές μεσοπρόθεσμα

Οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι θετικές μεσοπρόθεσμα διότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί αυξάνουν τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών και κατά συνέπεια το αναπτυξιακό δυναμικό δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, σε εκδήλωση της ελβετικής τράπεζσς Credit Suisse.

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η πλήρης εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων, τόσο εκείνων που έχουν ήδη αναληφθεί όσο και εκείνων που πρόκειται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), αναμένεται, ceteris paribus, να αυξήσουν το πραγματικό ΑΕΠ κατά 13% περίπου την επόμενη δεκαετία, χωρίς να συνυπολογίζονται οι περαιτέρω θετικές επιδράσεις από μεταρρυθμίσεις που δεν μπορούν εύκολα να ποσοτικοποιηθούν…», τόνισε ο κ. Στουρνάρας.

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου περί αφερεγγυότητας και η επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το ΑΕΠ, συμπλήρωσε.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να ικανοποιηθούν τέσσερις προϋποθέσεις. Η δημιουργία συνθηκών για την ενθάρρυνση των επενδύσεων, η επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεων, η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η αντιμετώπιση του ζητήματος της βιωσιμότητας του χρέους.

«Η οικονομική προσαρμογή και οι διαρθρωτικές βελτιώσεις των τελευταίων επτά ετών έχουν καταστήσει την Ελλάδα πιο φιλική προς το επιχειρείν και έχουν δημιουργήσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Ωστόσο, οι εγχώριες αποταμιεύσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις επενδυτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες, μετά από μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας, είναι σημαντικές. Έτσι, εκτός από την αποκατάσταση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και η δημιουργία συνθηκών που θα προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, ιδίως ξένες άμεσες επενδύσεις,» τόνισε.


Δείτε εδώ: Στουρνάρας: Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι θετικές μεσοπρόθεσμα